Welkom WandelInBewustZijn De Innerlijke Reis BewustZijn met paarden Workshops Mijn wandeling Blog Contact Hanneke van Doorn

In mijn zoektocht heeft altijd het verlangen naar een vrij en harmonieus verbinden, een vrij ZIJN in verbinding, centraal gestaan.  Helder was steeds weer, dat naast tal van mooie ontmoetingen in mijn leven, verbindingen mij ook keer op keer weer brachten bij mijn eigen diepste pijn. Het ervaren, doorvoelen van een pijnlijke afgescheidenheid. De eenheid die ik   ‘buiten’ mij niet vond. Verdriet, woede en eenzaamheid leerde ik kennen in mijn leven. De natuur was mijn belangrijkste goeroe. Daarnaast ontkiemde een nieuwe verbinding met mijzelf.  Altijd ondernemer geweest en veel gericht op de wereld buiten mij,  liet ik ook dit zelfbeeld los. In 2002 verkocht ik mijn bedrijf.  De weg naar binnen begon.  De Jungiaanse opleiding bracht mijn onbewuste tot leven. Carl Gustav Jung slingerde mij de diepte in. Ongekende krachten kwamen weer tot leven. Innerlijke beelden brachten diepe inzichten. De School voor Imaginatie in Amsterdam bracht nog meer van mijn innerlijke wereld aan het licht. Langzaam brokkelde mijn zelfbeeld verder af. Een zelfbeeld dat een illusie bleek te zijn; een maaksel, een masker om mij te beschermen voor het werkelijke Leven.  Het paard kwam op mijn weg en familieopstellingen met paarden raakten mij diep. Overtuigingen en oude conditioneringen gingen overboord. Ik werd mij diep bewust van een wereld om mij heen, die ikzelf creërde door de herhaling van patronen en conditioneringen. Uiteindelijk  kon ik mij langzaam openen voor een verbinding met  een vernieuwde en verruimde innerlijke wereld. Er is een eigenheid ontstaan, die autonoom en krachtig en kwetsbaar voelt.  De deur naar buiten kan weer opengaan. Ik heb een diep respect voor de natuur en de dierenwereld die mij in dit intense proces groots hebben ondersteund.  Als wezen voel ik mij vernieuwd en open. Ik kan nu gaan delen wat er diep in mij is doorleefd, doorvoeld en ervaren.  Ik wandel graag een stukje mee op jouw weg ....

Mijn Wandeling