Welkom WandelInBewustZijn De Innerlijke Reis BewustZijn met paarden Workshops Mijn wandeling Blog Contact Hanneke van Doorn
Welkom

Het wereldbeeld en mensbeeld zijn aan grote veranderingen onderhevig. Transparantie, eenvoud en duurzaamheid zijn begrippen van deze tijd. Een tijd waarin de mens wordt uitgedaagd zichzelf te gaan bevragen en doorvoelen. Een afscheid nemen van oude patronen, overtuigingen en emoties en een openstellen voor en een verbinden met iets nieuws. Een overgave aan de eigen kwetsbaarheid van het soms even niet weten. En dan vervolgens het  leven vanuit een vernieuwde innerlijke verbinding vorm gaan geven.  Een vorm die ontstaat vanuit een diepere drijfveer, de diepste laag in je eigen wezen.

De hoogste intimiteit die een mens kan beleven ligt in de versmelting van het persoonlijke met de eigen ware essentie. Dat wat de mens ten diepste is. Een ziel die volledig in het lichaam indaalt.  Als deze versmelting plaatsvindt, kan het leven worden vorm  gegeven vanuit een eigen ZIJN.  Bezield leven, autonomie en vrijheid in verbinding ontstaan. Vrij van patronen. Vrij van oordelen.  Een ervaren van een diep vertrouwen en innerlijk weten.  Projecties doorzien en terughalen en de verantwoordelijkheid zelf dragen.  Verbindingen worden harmonieuzer en vreugdevoller. Er ontstaat een werkelijk ontmoeten van de ander. De weg kan vragen om diepe emoties als verdriet, woede, angst en eenzaamheid ook een plek te geven. Deze zijn onderdeel van het leven. Als daarnaast de moed groeit  het nieuwe te omarmen, lost de identificatie met het oude langzaam op. Er wordt een BewustZIJN in VERBINDING met de diepste laag geboren, een onaangetast zuiver deel dat in ieder mens IS.

In de eenvoud van het aanbieden van een veld van bewustzijn in verbinding met mijn eigen natuurlijke intu├»tieve vermogens, bied ik  alle ruimte en veiligheid voor dat wat zich aandient in het moment. Ik wandel graag even met je mee. Dit kan in de vorm van een gesprek, een imaginaire reis, een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug of een sessie met paarden.